Megalink skuša v skladu s svojim znanjem in možnostmi, po svojih najboljših močeh zagotoviti ažurnost in pravilnost vseh podatkov in ponudbe spletne trgovine Megalink.si. Ne glede na to, se lahko zgodi, da so posamezni podatki o lastnostih artiklov, roku dobave, ceni ali drugem zapisani z napako ali pa se spremenijo tako hitro, da Megalink ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V tem primeru, bo kupec obveščen o spremembi/napaki in mu bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročenega artikla. 

Megalink ni odgovoren za zapise, ki bi jih o artiklih zapisali obiskovalci, čeprav so zavajajoča ali žaljiva. Megalink ne odgovarja za navedbe v mnenjih in se oddaljuje od katerekoli odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij in zapisov tretjih, bo pa Megalink skušal take navedbe izbrisati, v kolikor bo ocenil, da gre za zavajanje ali očitne neresnice.

Ne glede na razlog, lahko ekipo Megalinka kontaktirate prek elektronske pošte #EM#696f646c446863606965636567237d66#EM#. Radi bomo odgovorili na vaša vprašanja, sprejeli pohvale, kritike ali druga sporočila, na katera bomo, če boste tako zahtevali, tudi odgovorili v najkrajšem možnem času.

Pritožbe in spore Megalink rešuje skladno s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani Megalink.si in so na voljo tudi na sedežu družbe Megalink d.o.o..